Verbetering kwaliteit van leven door data-analyses

ICT-dienstverlener Topicus en softwareleverancier NETQ Healthcare zijn ervan overtuigd dat data-analyse en -rapportage voor een patiënt ook echt leidend kunnen zijn. Om dit te realiseren voor een patiënt neemt Topicus een meerderheidsbelang in NETQ Healthcare. Het uitgangspunt van deze samenvoeging tussen Topicus en NETQ Healthcare is om met technologie betere en bereikbare zorg te bieden in bestaande zorgdomeinen. Daarmee kunnen de organisaties de kwaliteit van leven voor miljoenen patiënten verbeteren. Via data-analyse en -rapportage kunnen zij gezondheidseffecten beter in beeld brengen en systematisch inzicht geven in patiëntervaringen. “Door data en kennis bij elkaar te brengen, willen we voor patiënten de beste worden in de domeinen waarin we nu al actief zijn. Zij verkrijgen vanaf heden inzicht in hun zorgdossier via onder andere data uit feedbackrapportages, apps en wearables”, aldus Topicus Zorg-directeur Hugo Brand.

Toekomstvisie

Het actief betrekken van de patiënten tijdens en na het zorgproces is hierbij leidend. Daarom moeten zij op individueel niveau data en inzichten verkrijgen over hun psychische aandoening of ziekte, met daarna ook de opties voor hun zorgproces. “Zelfregie en zelfredzaamheid spelen tegenwoordig een cruciale rol in onze gezondheidszorg. Daarbij is het ook van belang dat de omgeving, van familie tot andere betrokken zorginstanties, ook over deze rapportages beschikken. Wij gaan in deze nieuwe constructie daadwerkelijk betere en bereikbare zorg op maat bieden en faciliteren shared-decision making”, verklaart Ronald Zwartkruis – de nieuwe directeur van NETQ Healthcare.

Zelfbeoordeling

Zelfredzaamheid voor patiënten wordt altijd ingericht op een manier waardoor zij zelf de beste keuzes kunnen maken. “Ook als het gaat om aangrijpende en ingewikkelde zorgbeslissingen kan het leven van patiënten passend gemaakt worden aan hun specifieke zorgvraag. Dat kan bij zelfbeoordeling, na het verkrijgen van alle data-analyses. Dan stellen we patiënten pas echt centraal”, besluit Hugo Brand.

Over Topicus

Topicus wil de zorg verbeteren door samen met partners, zorgverleners en cliënten samenwerking en kennisuitwisseling te verbeteren. Met hun oplossingen ondersteunen ze traditionele en nieuwe zorg, leveren een bijdrage aan de efficiency van zorgprocessen en kunnen de cliënt optimaal opnemen in het zorgproces. Topicus is naast de zorg actief in de onderwijs,- gemeentefinanciële en juridische markt.

Over NETQ Healthcare

NETQ Healthcare is in 2008 opgericht en gespecialiseerd in het ontwikkelen van monitoring softwareprogramma’s voor de gezondheidszorg. Meer dan 30.000 zorgprofessionals werken met het online cliëntvolgsysteem en monitoren daarmee ruim 310.000 cliënten. Het is onze missie om in 2025 1.000.000 mensen te monitoren voor betere inzichten voor zowel de zorgaanbieder als de cliënt. Als professionele en slagvaardige dienstverlener is NETQ Healthcare marktleider binnen de geestelijke gezondheidszorg en een voorhoedespeler op het gebied van outcome monitoring binnen de gezondheidszorg.

Topicus Finance – Amsterdam

John M. Keynesplein 12, Amsterdam

Topicus Finance – Deventer

Singel 25, Deventer

Topicus Hoofdkantoor – Deventer

Singel 25, Deventer

Topicus Finance – Groningen

Helperpark 270 - 298, Groningen

Topicus Zorg – Groningen

Helperpark 270 - 298, Groningen

Topicus Finance – Zwolle

Zuiderzeelaan 23, Zwolle

Topicus Legal – Zwolle

Zuiderzeelaan 23, Zwolle

Topicus Onderwijs – Deventer

Singel 9, Deventer

Topicus Onderwijs – Enschede

M. H. Tromplaan 10-12, Enschede

Topicus Overheid – Enschede

M. H. Tromplaan 10-12, Enschede

Topicus Onderwijs – Nijmegen

Keizer Karelplein 32F, Nijmegen

Topicus Onderwijs – Utrecht

Winthontlaan 200, Utrecht

Topicus Zorg – Deventer

Keizerstraat 43, Deventer

Topicus Zorg – Leiden

Doezastraat 2A, Leiden

Topicus Zorg – Utrecht

Da Costakade 45, Utrecht

Topicus Zorg – Wageningen

Costerweg 1K, Wageningen