Terugblik: ‘Onderwijs 2032 en mijn school’

Topicus organiseerde op 8 en 15 februari inspiratiesessies voor schoolleiders van VO-scholen. Aan de hand van de bovenstaande vragen werd tijdens deze kleinschalige sessies de aanwezigen continu een spiegel voorgehouden. Waar wil en moet je in de toekomst heen als school, waar sta je nu en hoe zet je de volgende stap?

Gastspreker Tom Versteeg, directeur bij Van der Capellen Scholengemeenschap, gaf een bijzondere kijk op zijn ervaringen met digitalisering bij SG de Nieuwe Veste in Hardenberg. Hij was daar als schoolleider verantwoordelijk voor de succesvolle invoering van een geheel nieuw onderwijsmodel waarbij onder andere onderwijs naar behoefte, gepersonaliseerde leerdoelen en lestijden die beter aansluiten bij het bioritme van tieners, een grote rol spelen.

Kennis delen!

Bij het organiseren van de inspiratiesessies heeft kennisdeling voorop gestaan. Iedere school probeert zich aan te passen aan digitalisering, maar iedere school doet dat op zijn eigen manier. De inspiratiesessies gaven ruimte voor discussie, het delen van succesverhalen maar ook de valkuilen. Uiteindelijk is iedereen enthousiast naar huis gegaan; er zijn veel vragen beantwoordt maar ook nieuwe opgeroepen. Het doel van deze sessies; inspireren, is in ieder geval bereikt!

Topicus houdt al meer dan 10 jaar een vinger aan de pols van het onderwijs. Als moederorganisatie van leerlingvolgsystemen SOMtoday en ParnasSys volgt Topicus ontwikkelingen binnen het onderwijs continu. De uitdagingen die horen bij de nieuwe wereld van het onderwijs inspireren ons deel te nemen aan de discussie en de samenwerking tussen scholen te stimuleren.

Topicus Finance – Amsterdam

John M. Keynesplein 12, Amsterdam

Topicus Finance – Deventer

Singel 25, Deventer

Topicus Hoofdkantoor – Deventer

Singel 25, Deventer

Topicus Finance – Groningen

Helperpark 270 - 298, Groningen

Topicus Zorg – Groningen

Helperpark 270 - 298, Groningen

Topicus Finance – Zwolle

Zuiderzeelaan 23, Zwolle

Topicus Legal – Zwolle

Zuiderzeelaan 23, Zwolle

Topicus Onderwijs – Deventer

Singel 9, Deventer

Topicus Onderwijs – Enschede

M. H. Tromplaan 10-12, Enschede

Topicus Overheid – Enschede

M. H. Tromplaan 10-12, Enschede

Topicus Onderwijs – Nijmegen

Keizer Karelplein 32F, Nijmegen

Topicus Onderwijs – Utrecht

Winthontlaan 200, Utrecht

Topicus Zorg – Deventer

Keizerstraat 43, Deventer

Topicus Zorg – Leiden

Doezastraat 2A, Leiden

Topicus Zorg – Utrecht

Da Costakade 45, Utrecht

Topicus Zorg – Wageningen

Costerweg 1K, Wageningen