Inzicht in bedden voor kwetsbare ouderen

Huisarts kan ouderen niet kwijt
Er komen steeds meer ouderen op de huisartsenpost. Deze ouderen worden zo goed mogelijk en met alle liefde geholpen, maar ze drukken op de belastbaarheid van de huisartsenpost. Topicus Zorg heeft een analyse gedaan van de beschikbare data van een aantal huisartsenposten om inzicht te vergaren waar de drukte op de huisartsenpost vandaan komt. Tijdens een inspiratiebijeenkomst met bestuurders van huisartsenposten op 17 mei j.l.[1] is deze analyse besproken. Uit de analyse bleek onder andere dat de gemiddelde consulttijd bij ouderen van 80+ hoger ligt dan bij de andere leeftijdsgroepen. Daarnaast hebben deze ouderen vaker een (tijdelijke) opname in een andere zorginstelling nodig dan andere leeftijdsgroepen. De tijd die de huisarts nodig heeft voor het regelen van een dergelijke opname neemt toe. Het vinden van een beschikbaar bed bij een zorginstelling in de regio is lastig, omdat er veel organisaties gebeld moeten worden met meestal nul op rekest. Dit kost veel tijd en moeite van de huisarts of assistent in de toch al toenemende werkdruk op de huisartsenpost.

Oplossingen binnen handbereik
Het is duidelijk dat hier ruimte voor verbetering ligt. Binnen Topicus Zorg zijn wij actief bezig om samen met onze klanten en andere betrokkenen binnen de regionale zorgketen data te vertalen naar informatie en inzicht. Van daaruit werken we aan oplossingen voor deze en andere actuele thema’s in het regionale zorgproces. Zo ook voor de kwetsbare ouderen op de huisartsenpost. Voor deze groep kun je met kleinere, op korte termijn haalbare oplossingen direct bijdragen aan de kwaliteit van zorg. Er zijn veel goede oplossingen, maar deze kosten stuk voor stuk tijd. Dit dwingt het werkveld te kijken welke oplossingen er op korte termijn te realiseren zijn, zodat hier als eerste de focus op komt te liggen.

Inzicht in bedden eerstelijnsverblijf
Een haalbare oplossing voor kwetsbare ouderen op de huisartsenpost is het in kaart brengen van bedden voor eerstelijnsverblijf (ELV). Met een simpele app kunnen zorginstellingen met ELV-bedden door één druk op de knop een opnamestop aangeven of opheffen. Deze verschillende statussen van de regionale zorginstellingen kunnen zonder complexe koppelingen overzichtelijk worden weergegeven in één scherm dat toegankelijk is voor de huisartsenpost. Hiermee wordt een overzicht van de regio gecreëerd zodat de huisarts of huisartsenpost inzichtelijk heeft waar in de regio bedden voor tijdelijke opvang beschikbaar zijn. De huisarts kan met deze informatie gericht rondbellen voor een opname. Dit is een win-win situatie. Enerzijds scheelt het de huisarts tijd. Anderzijds voorkomt het dat zorgorganisaties met een opnamestop continu gebeld worden terwijl er geen plek is. Daarbij is het voor deze organisaties juist ook interessant om inzichtelijk te maken voor de huisartsenpost wanneer ze wel plek hebben, zodat lege bedden benut worden.

Bij Topicus Zorg zijn wij dit idee aan het uitwerken en hebben deze oplossing besproken tijdens de inspiratiebijeenkomst met bestuurders van huisartsenposten. Het idee werd met enthousiasme ontvangen en is verder aangescherpt waarbij nu wordt gekeken hoe wij dit in samenwerking met betrokkenen verder kunnen uitwerken. Werk je bij een huisartsenpost of ouderenzorginstelling en wil je hier vanuit jouw regio over meedenken? Laat het ons weten!

Susan Damhuis
Projectmanager Businessline Spoedzorg

[1] J.E. de Wildt (2017). Veertien oplossingen voor het verminderen van werkdruk. De Eerstelijns. 9(4). p. 19

Topicus Finance – Amsterdam

John M. Keynesplein 12, Amsterdam

Topicus Finance – Deventer

Singel 25, Deventer

Topicus Hoofdkantoor – Deventer

Singel 25, Deventer

Topicus Finance – Groningen

Helperpark 270 - 298, Groningen

Topicus Zorg – Groningen

Helperpark 270 - 298, Groningen

Topicus Finance – Zwolle

Zuiderzeelaan 23, Zwolle

Topicus Legal – Zwolle

Zuiderzeelaan 23, Zwolle

Topicus Onderwijs – Deventer

Singel 9, Deventer

Topicus Onderwijs – Enschede

M. H. Tromplaan 10-12, Enschede

Topicus Overheid – Enschede

M. H. Tromplaan 10-12, Enschede

Topicus Onderwijs – Nijmegen

Keizer Karelplein 32F, Nijmegen

Topicus Onderwijs – Utrecht

Winthontlaan 200, Utrecht

Topicus Zorg – Deventer

Keizerstraat 43, Deventer

Topicus Zorg – Leiden

Doezastraat 2A, Leiden

Topicus Zorg – Utrecht

Da Costakade 45, Utrecht

Topicus Zorg – Wageningen

Costerweg 1K, Wageningen