Er zit een Emma in iedere leerling

Wij willen dat alle leerlingen later terugkijken zoals Emma. Met het gevoel dat er aandacht voor hen was, ze voelden dat niets onmogelijk was en ze de kans kregen het maximale uit zichzelf te halen. Een ideaalbeeld? Zeker. Een utopie? Zeker niet.

Meer inzicht, minder werkdruk

Wij kunnen scholen met behulp van technologie inzicht geven in de prestaties en behoeften van leerlingen en tegelijkertijd de werkdruk drastisch verlagen.

Digitaal lesmateriaal registreert exact bij welke vraag een leerling langer de tijd nodig heeft, welke benadering aanslaat, waar hij goed in is, waar hij de meeste fouten maakt en op welk algeheel niveau de leerling werkt. Het past zich daar bovendien automatisch op aan.

Leerkrachten krijgen een overzicht van de prestaties, de ontwikkeling en de behoefte van een leerling kant-en-klaar aangeleverd. Geen nakijkwerk, maar direct inzicht in de leerbehoefte, ontwikkeling en talenten van iedere persoon in de klas. Dit stelt je in staat een leerling op het juiste moment op de juiste manier bij te staan en lesstof per leerling vorm te geven om die individuele ontwikkeling het best te stimuleren.

Zo zien leerkrachten van Emma haar uitblinken in wis- en natuurkunde, dus geven ze haar extra rekenstof. En om haar stressbestendigheid als toekomstig piloot te vergroten geven ze haar interactieve oefeningen om onder hoge druk creatieve beslissingen te nemen.

Een beter onderwijssysteem

De mogelijkheden van technologie zijn eindeloos. Wij voelen het als onze plicht om er met deze technologie voor te zorgen dat kinderen hun potentieel kunnen ontplooien. Daarom geven wij, in samenwerking met educatieve uitgevers en distributeurs, scholen de digitale middelen die daarvoor nodig zijn.

In de klas geven we leerkrachten inzicht in leerlingen en minimaliseren we de werkdruk. Leerlingen krijgen onderwijs op maat en vervullen door interactieve systemen een belangrijke rol in hun eigen ontwikkeling. In de bestuurs- en directiekamers ondersteunen we alle gebieden van de bedrijfsvoering, zodat financiële middelen en administratie doelgericht ingezet kan worden.

Zo richten we een onderwijssysteem in dat effectiever, beter, leuker en uitdagender onderwijs biedt voor iedereen. Er zit een Emma in iedere leerling. Laten we er samen voor zorgen dat ook zij hun dromen kunnen waarmaken.

Auteur: Dirk Jan Timmer

Topicus Finance – Amsterdam

John M. Keynesplein 12, Amsterdam

Topicus Finance – Deventer

Singel 25, Deventer

Topicus Hoofdkantoor – Deventer

Singel 25, Deventer

Topicus Finance – Groningen

Helperpark 270 - 298, Groningen

Topicus Zorg – Groningen

Helperpark 270 - 298, Groningen

Topicus Finance – Zwolle

Zuiderzeelaan 23, Zwolle

Topicus Legal – Zwolle

Zuiderzeelaan 23, Zwolle

Topicus Onderwijs – Deventer

Singel 9, Deventer

Topicus Onderwijs – Enschede

M. H. Tromplaan 10-12, Enschede

Topicus Overheid – Enschede

M. H. Tromplaan 10-12, Enschede

Topicus Onderwijs – Nijmegen

Keizer Karelplein 32F, Nijmegen

Topicus Onderwijs – Utrecht

Winthontlaan 200, Utrecht

Topicus Zorg – Deventer

Keizerstraat 43, Deventer

Topicus Zorg – Leiden

Doezastraat 2A, Leiden

Topicus Zorg – Utrecht

Da Costakade 45, Utrecht

Topicus Zorg – Wageningen

Costerweg 1K, Wageningen