Blog: Hoe de beste ideeën ontstaan

De meest innovatieve producten en ideeën komen niet voort uit de grootste bedrijven, niet uit de jongste bedrijven of de rijkste bedrijven. Ze komen uit bedrijven met energieke medewerkers. Dus wil je innoveren? Kijk eens om je heen en creëer de optimale werksfeer!

Wat zie je als je op je werk om je heen kijkt? Zie je bevlogen, energieke en levenslustige collega’s? Voel je jezelf zo? Zie je medewerkers die hun ei kwijt kunnen, die betrokken zijn bij het bedrijf en een gezonde mate van bevlogenheid hebben? Bedrijven met dit soort medewerkers bezitten de sleutel tot succesvolle innovatie. Ze kennen een sfeer van vrijheid en, tja cliché, blijheid. De medewerkers hebben het naar hun zin, wat leidt tot effectiviteit en productiviteit.

Deze werksfeer leidt tot vernieuwende ideeën en producten. Ik ga een stap verder: het is een vereiste. Dus wil je innovatieve producten maken? Zorg dan eerst voor sociale innovatie.

Sociale innovatie

Sociale innovatie is een nieuw begrip en heeft geen vaste definitie. Vaak wordt de sfeer bedoeld die binnen een bedrijf heerst. Het omschrijft een sfeer van betrokkenheid van medewerkers bij zowel de visie van het bedrijf, als de besluitvorming binnen het bedrijf. Kortom: medewerkers krijgen en nemen meer verantwoordelijkheid.

Ik ben geen manager of werkgever, maar een zeer tevreden medewerker, die niet weet hoe makkelijk het voor een werkgever is om de spreekwoordelijke ‘touwtjes’ te laten vieren. Maar wat ik wel heb geleerd, is hoe belangrijk het is om ze te delen met medewerkers. Uiteraard moet hier een balans in worden gevonden. Het is immers niet de bedoeling dat medewerkers het werk van managers overnemen, maar wél om ze betrokken te maken en houden bij de organisatie. Het geheim daarvoor ligt in drie begrippen: verwachtingsmanagement, communicatie en vertrouwen.

Manage de verwachtingen

Sociale innovatie is pas mogelijk wanneer iedereen weet wat er verwacht wordt. Wil je dat je medewerkers out-of-the-box denken en hiermee input leveren voor het bedrijf of een product? Maak dan duidelijk in welke mate dit mogelijk is. Aan de andere kant is het belangrijk voor managers om te weten welke bijdrage ze van medewerkers kunnen verwachten en in hoeverre ze daarmee handelen. Zo voorkom je teleurstellingen en misschien conflicten. Als de verwachtingen realistisch en redelijk zijn, verhoogt het de betrokken- en bevlogenheid van medewerkers.

Communiceer eerlijk!

Het is echt waar: eerlijke en open communicatie is cruciaal. Dat lijkt een enorme open deur, maar in de praktijk blijken veel medewerkers hun kritiek en mening geregeld voor zich te houden. Wat je wil creëren is een organisatie waarin iedereen de mogelijkheid krijgt om zich te uiten. Alleen dan bereik je betrokkenheid. Is er geen openheid? Dan kan je proberen te innoveren wat je wil, maar lukt niet.

Vertrouw elkaar

Zowel verwachtingsmanagement als open communicatie leiden tot de derde pijler van sociale innovatie: vertrouwen. Vooral tussen verschillende lagen binnen een bedrijf heerst geregeld onbegrip en wantrouwen. Door dit te veranderen, medewerkers te ‘belonen’ met vertrouwen en vrijheid, krijg je daar wat voor terug. En dat ‘wat’ is vaak zeer waardevol.

Laat ik een voorbeeld geven van bedrijven als Google en Topicus. Zij organiseren hackathons waarbij de werknemer voor een korte periode (meestal een dag of twee) geheel vrij wordt gelaten om zelf of in teams een probleem aan te pakken waar hij of zij graag een oplossing voor wil creëren. Dit is het moment waar sociale innovatie overgaat in technische innovatie. De gegeven vrijheid vertaalt zich naar nieuwe ideeën, producten, diensten of oplossingen voor actuele problemen. Deze zijn vaak enorm waardevol en soms zelfs baanbrekend.

Kijk nog eens

Nogmaals: kijk eens om je heen. Zie je levenslustige mensen, vol energie, die er alles voor over hebben om een topproduct neer te zetten? Zie je mensen met het vertrouwen om ideeën te opperen met het risico dat het afgeschoten wordt? Kun je input geven bij de sturing van het bedrijf waar je werkt? Voel je dat jouw werk ertoe doet? Dat je trots kan zijn?

Is het antwoord op alle vragen een volmondig: ‘Ja!’? Dan zit je goed. Keten jezelf vast aan je bureau en vertrek niet meer. Jij zit op de plek waar goede ideeën ontstaan. Is je antwoord ‘nee’ of een twijfelachtig gemompel? Dan is er ruimte voor verbetering. Kaart bij de mensen waar je mee samenwerkt aan, dat het ook anders kan. Staan ze ervoor open, dan is er ruimte om daadwerkelijk verbetering door te voeren, ten goede van de organisatie én de mensen die er werken. Is er in jouw organisatie geen ruimte voor sociale innovatie? Kom dan gerust kennismaken met Topicus!

 

 

Topicus Finance – Amsterdam

John M. Keynesplein 12, Amsterdam

Topicus Finance – Deventer

Singel 25, Deventer

Topicus Hoofdkantoor – Deventer

Singel 25, Deventer

Topicus Finance – Groningen

Helperpark 270 - 298, Groningen

Topicus Zorg – Groningen

Helperpark 270 - 298, Groningen

Topicus Finance – Zwolle

Zuiderzeelaan 23, Zwolle

Topicus Legal – Zwolle

Zuiderzeelaan 23, Zwolle

Topicus Onderwijs – Deventer

Singel 9, Deventer

Topicus Onderwijs – Enschede

M. H. Tromplaan 10-12, Enschede

Topicus Overheid – Enschede

M. H. Tromplaan 10-12, Enschede

Topicus Onderwijs – Nijmegen

Keizer Karelplein 32F, Nijmegen

Topicus Onderwijs – Utrecht

Winthontlaan 200, Utrecht

Topicus Zorg – Deventer

Keizerstraat 43, Deventer

Topicus Zorg – Leiden

Doezastraat 2A, Leiden

Topicus Zorg – Utrecht

Da Costakade 45, Utrecht

Topicus Zorg – Wageningen

Costerweg 1K, Wageningen